Mielenterveystyö Heratissa

Mielenterveyshanke Heratissa

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä Afganistanissa. Heratissa toimiva mielenterveyshanke pyrkii luomaan yhteisöjä, jossa kaikki ihmiset, etenkin nuoret ja psykososiaalisesti vammaiset, voivat henkisesti hyvin ja osallistuvat tasavertaisesti yhteisönsä elämään. Tähän pyritään ennaltaehkäisyllä, hoidolla ja asian aktiivisella edistämisellä. Yhdessä maan hallituksen ja sidosryhmäverkostojen kanssa hanke pyrkii kehittämään mielenterveyspalveluita ja -ohjelmia, jotka ovat toistettavissa koko maassa.

Viiden toisiinsa liitetyn työmuodon avulla hanke työskentelee vähentääkseen mielenterveysongelmia ja lisätäkseen ihmisten emotionaalista kestävyyttä, vaikuttaakseen asenteisiin sekä käyttäytymis- ja toimintatapoihin korostaen yhteisön roolia psykososiaalisesti vammaisten ihmisten muutoksen ytimessä sekä pyrkii varmistamaan, että terveydenhoidossa psykososiaalisesti vammaiset pääsevät asianmukaiseen ja laadukkaaseen hoitoon.

1. Lapsuudessa tapahtuvan väkivallan ja mielenterveyshäiriöiden kehittymisen välillä on vahva yhteys. Positiivisen vanhemmuuden projekti kouluttaa opettajia ja vanhempia väkivallattomiin opetustekniikoihin, kehittää lastensuojelutoimintaa, tekee televisio-ohjelmia positiivisesta vanhemmuudesta ja pyrkii vaikuttamaan television väkivaltaohjelmien näyttämiseen.

2. Nuorten emotionaalisen kestävyyden projekti kouluttaa kymmenennen luokan opettajia tärkeimmistä elämätaidoista. Luokissa tarkastellaan empatiaa, vihaa, vertaispainetta, surusta selviytymistä, itsetuntoa, epäonnistumista, kiusaamista sekä ajanhallintaa ja elämänvalintoja.

3. Yhteisöllinen mielenterveysprojekti koulutti mm. yhteisöjen vapaaehtoisia, johtajia, psykososiaalisesti vammaisia ja heidän perheitään. Painopiste oli osallistavan yhteisön luomisessa mielenterveyshäiriöitä omaaville ihmisille ja leimautumisen ehkäiseminen.

4. Heratin mielenterveyshanke on ainoa, joka tarjoaa erityishoitoa mielenterveyshäiriöisille lapsille ja nuorille koko Afganistanissa. Vuonna 2019 lasten ja nuorten psykiatrian palveluista hyötyi 1 088 lasta. Projekti otti käyttöön kuluneena vuonna puheterapian, joka on aivan uutta Afganistanissa. Uraauurtavaa työtä on ollut lasten ja nuorten psykiatrian standardin kehittäminen Afganistaniin.

5. Uutena projektina alkoi psykososiaalisten neuvonantajien jatkokoulutus sosiaaliterveyden neuvonantajiksi yhteistyössä HealthNet TPO:n kanssa. Tällä projektilla parannetaan Afganistanin eteläisen ja läntisen alueen valmiuksia hoitaa psykososiaalisissa ongelmissa olevia ihmisiä.

Yksin ei Afganistanissakaan saa paljon aikaan. Siksi ennaltaehkäisyä ja hoitoa koskevan työn lisäksi mielenterveyshanke tukee hallituksen virastoja, kansalaisjärjestöjä ja yhteisöjä tavoitteena lisätä tietoisuutta mielenterveydestä koko maassa. Se haluaa intohimoisesti nähdä psykososiaalisesti vammaiset ihmiset täysin osallisina yhteiskunnassa.

Tutustu hankkeeseen myös powerpoint-videon kautta:

Afganistan on vuoristoinen sisämaavaltio Keski-Aasiassa. Sen pinta-ala 650 000 km2 ja pääkaupunki on Kabul.  Afganistanin väkiluku on noin 31 miljoonaa. Suurimmat väestöryhmät ovat  pataanit ja tadzikit. Väestöstä  76% asuu maaseudulla.

Afganistan on islamilainen tasvalta ja  99% afgaaneista on muslimeja.

Vuosikymmeniä jatkuneen sisällissodan jäljiltä Afganistanin elintaso on maailman alhaisimpia.   Vuodesta 2001  lähtien Afganistanin talous  on kasvanut sekä  ulkomaisen avun että maatalouden kehittymisen ansiosta.  Äityis- ja lapsikuolleisuus ovat  vähentyneet ja eliniän odote  noussut.

Anna nyt lahjoituksesi Heratin mielenterveystyölle! Potilaat tarvitsevat tukeasi!

LAHJOITUSTIEDOT:

Pankkiyhteydet ja tilinumerot sivun alalaidassa.

VIITE: 78511

Vastaanottaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry