KYT-projekti valmis

Hiv-/aids:n leviämisen estämis- ja tartunnan saaneiden tukiprojekti Jimman alueella Etiopiassa vuosina 2010 – 2015

Kansanlähetys on saanut valmiiksi Suomen Ulkoasiainministeriön myöntämän   HIV/AIDS-projektin, joka alkoi Etiopiassa Jimman alueella vuonna 2010. Projektin tavoitteena oli ehkäistä hiv/aids:n leviämistä ja tukea tartunnan saaneita.

Projektille myönnettiin vuoden 2012 lopulla kolmen vuoden jatkorahoitus.

Projektin viimeisenä vuonna 2015 keskityttiin projektin eri elementtien kestävyyden vahvistamiseen. Ilonaiheena oli viranomaisten tekemä loppuevaluaatio, jonka aikana useiden avunsaajien palaute oli erittäin positiivista ja jossa he kertoivat siitä avusta, jota he olivat saaneet projektin kautta.

Projektin toisen vaiheen (2013 – 2015) kokonaisbudjetti oli 458 000 euroa, josta 85 % saatiin Suomen Ulkoasiainministeriöltä. Kansanlähetyksen omarahoitusosuus oli 15 %. Projekti toteuttiin yhdessä Mekane Yesus -kirkon Illubabor Bethel Synodin kehitysyhteistyöosaston kanssa Agaron ja Jimman kaupungeissa.

Etiopiassa hiv-ongelma on edelleen suuri, vaikkakin tartunnan saaneiden määrä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 hiv:n levinneisyys oli 1,2 %.

Projektilla oli viisi elementtiä:
1. Hiv-tartunnan saaneiden tukiohjelma (terveydenhuolto, materiaalinen tuki sekä mahdollisuus aloittaa omaa pienyrittäjyyttä)
2. Aids-orpojen tukiohjelma sadalle lapselle (koulunkäynnin mahdollistaminen, terveydenhuolto sekä huoltajille tai täysi-ikäisille orvoille mahdollisuus aloittaa pienyrittäjyyttä)
3. Pienyrittäjyys riskiryhmille (työttömät nuoret sekä heikossa asemassa olevat naiset)
4. Testausohjelma, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tieto omasta hiv-statuksesta sekä ohjata tarvittaessa lääkityksen aloittamiseen
5. Valistusohjelma

Vuosina 2010 – 2015 hiv/aids-projektissa on toiminut Kansanlähetyksen työntekijöiden lisäksi kymmenen vakinaista etiopialaista työntekijää.