Category Archives: Projektit

Etiopialainen kyläkoulu sai 400 uutta oppilasta

Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen ja Mekane Yesus -kirkon vuosina 2012–2015 toteuttama maaseudun kehittämishanke Etiopian Darimun maakunnassa on saanut virallisen päätöksen. Hanke hyväksyttiin Suomen Ulkoasiainministeriössä 17. lokakuuta 2017.

Projektissa rakennettiin Algan kylään neljä uutta koulurakennusta ja kunnostettiin yksi jo olemassa oleva rakennus. Koululle rakennettiin myös käymälät, niin tytöille kuin pojille, mikä helpotti varsinkin tyttöjen koulunkäynnin mahdollisuutta.

– Projektin valmisteluvaiheessa oppilaita oli noin 400. Kun koulu valmistui, siinä kävi lukuvuonna 2015–2016 jo yli 800 oppilasta. Syynä oppilasmäärän kasvuun olivat paremmat tilat ja koulun laajeneminen myös yläasteeksi, kertoo hankkeessa teknisenä neuvonantajana toiminut Kansanlähetyksen lähetti Raimo Tuppurainen.

 

Yhdeksän kaivoa ja 21 suojattua lähdettä

Kouluhankkeen lisäksi projektissa rakennettiin kaksi siltaa ja tasoiteltiin uusi tienpohja yhdeksän kilometrin matkalle. Uusi Tie -lehden toimittaja kävi paikan päällä tutustumassa hankkeeseen syksyllä 2013. Tiet olivat tuolloin Darimussa sadekauden jäljiltä umpisurkeassa kunnossa.

– Jos tie olisi kunnossa, se ei hyödyttäisi ainoastaan kaupantekoa. Myös kulkeminen terveyskeskukseen helpottuisi. Nyt tietä ei pysty kulkemaan autolla tai mototaksilla, vaan ihmisten täytyy kantaa esimerkiksi sairaskohtauksen saanutta useita kilometrejä jalan, Raimo Tuppurainen totesi Uudelle Tielle neljä vuotta sitten.

Projektissa saatiin valmiiksi myös yhdeksän kaivoa ja 21 suojattua lähdettä. Köyhimmistä köyhimpiä naisia koulutettiin eläinten kasvattamisessa ja antamalla alkupääomaksi vuohi tai lammas. Lisäksi kuuteen eri kylään perustettiin osuuskunnat elinolosuhteiden parantamista varten.

Kansanlähetyksen ja Mekane Yesus -kirkon maaseutuhanke auttoi monia köyhiä uuteen alkuun Etiopian Darimussa. Kuva: Raimo Tuppuraisen arkisto

– Kaikki osuuskunnat ovat edelleen toiminnassa. Moni on onnistunut omassa toiminnassaan niin, että tulot ovat kasvaneet ja elinolosuhteet parantuneet, Tuppurainen kertoo.

Toiminnan valvominen siirtyi projektin päätyttyä paikallisten viranomaisten valvontaan.

– Olen kiitollinen kaikesta siitä maallisesta avusta, mitä tämän projektin myötä voitiin tuolle alueelle antaa, mutta myös siitä mahdollisuudesta, joka minulla lähettinä oli tuohon alueeseen tutustumisen kautta, Tuppurainen sanoo.

Matti Korhonen

KYT-projekti valmis

Hiv-/aids:n leviämisen estämis- ja tartunnan saaneiden tukiprojekti Jimman alueella Etiopiassa vuosina 2010 – 2015

Kansanlähetys on saanut valmiiksi Suomen Ulkoasiainministeriön myöntämän   HIV/AIDS-projektin, joka alkoi Etiopiassa Jimman alueella vuonna 2010. Projektin tavoitteena oli ehkäistä hiv/aids:n leviämistä ja tukea tartunnan saaneita.

Projektille myönnettiin vuoden 2012 lopulla kolmen vuoden jatkorahoitus.

Projektin viimeisenä vuonna 2015 keskityttiin projektin eri elementtien kestävyyden vahvistamiseen. Ilonaiheena oli viranomaisten tekemä loppuevaluaatio, jonka aikana useiden avunsaajien palaute oli erittäin positiivista ja jossa he kertoivat siitä avusta, jota he olivat saaneet projektin kautta.

Projektin toisen vaiheen (2013 – 2015) kokonaisbudjetti oli 458 000 euroa, josta 85 % saatiin Suomen Ulkoasiainministeriöltä. Kansanlähetyksen omarahoitusosuus oli 15 %. Projekti toteuttiin yhdessä Mekane Yesus -kirkon Illubabor Bethel Synodin kehitysyhteistyöosaston kanssa Agaron ja Jimman kaupungeissa.

Etiopiassa hiv-ongelma on edelleen suuri, vaikkakin tartunnan saaneiden määrä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 hiv:n levinneisyys oli 1,2 %.

Projektilla oli viisi elementtiä:
1. Hiv-tartunnan saaneiden tukiohjelma (terveydenhuolto, materiaalinen tuki sekä mahdollisuus aloittaa omaa pienyrittäjyyttä)
2. Aids-orpojen tukiohjelma sadalle lapselle (koulunkäynnin mahdollistaminen, terveydenhuolto sekä huoltajille tai täysi-ikäisille orvoille mahdollisuus aloittaa pienyrittäjyyttä)
3. Pienyrittäjyys riskiryhmille (työttömät nuoret sekä heikossa asemassa olevat naiset)
4. Testausohjelma, jonka tarkoituksena on mahdollistaa tieto omasta hiv-statuksesta sekä ohjata tarvittaessa lääkityksen aloittamiseen
5. Valistusohjelma

Vuosina 2010 – 2015 hiv/aids-projektissa on toiminut Kansanlähetyksen työntekijöiden lisäksi kymmenen vakinaista etiopialaista työntekijää.

Apua nuorten ahdistukseen

On arvioitu, että yksi kymmenestä lapsesta kokee ahdistusta koulunkäyntiin liittyen. Afganistanissa lasten kokema kouluahdistus on vielä yleisempää. Siihen on monia syitä, joista vähäisempiä eivät ole maan epävakaa tilanne ja mielenterveyspalvelujen harvinaisuus. Samanlaisia oireita esiintyy myös nuorilla opiskelijoilla.

Syksyllä 2015 Heratin sairaalan vastaanotolle tuli 744 naisopiskelijaa, joilla oli epämääräisiä oireita. Aluksi näytti siltä kuin heillä olisi ollut jokin myrkytys. Lähemmissä tutkimuksissa selvisi, että ei ollutkaan kysymys myrkytyksestä vaan nuoret kärsivät laajasta joukkohysteriasta. Koska yleissairaalan kyky hoitaa mielenterveysongelmia oli erittäin rajallinen, pyysivät he opetusministeriön kautta apua mielenterveyshankkeeltamme.

Yhteisömielenterveysprojekti CMHP (Community Mental Health Project) on jo vuosia rakentanut yhteyksiä viranomaisten, koulujen, opettajien ja opetusminiteriön kanssa. CMHP ja Mielenterveyden Koulutuskeskus ryhtyivät toimeen ja selvittivät tilannetta yhdeksässä koulussa, joissa opiskeli yhteensä 2750 opiskelijaa.  Ilmeni, että oppilaat todella kokivat suurta stressiä ja ahdistusta. Heille ja heidän opettajilleen järjestettiin erityisesti tilanteeseen sopivia kursseja. Tieto vähentää pelkoja ja antaa ihmisille selviytymiskeinoja. Kursseilla opiskeltiin sitä, mitä stressi on, miten ihmiskeho reagoi stressiin ja miten sitä voidaan hoitaa. Melko lyhyessä ajassa nämä koulutukset vähensivät ahdistusta ja hysteriaepidemia päättyi Heratin kouluissa.

Iloitsemme siitä, että projektimme sai palvella yhteisöä ja osoittaa, että on kaiken luottamuksen arvoinen.

Olemme kiitollisia

Olen Dirriba Dinka, olen nyt yhdeksäsluokkalainen ja asun Ukissa.

Sain työtä Darimu-projektissa, kun kylämme ja Algan kylän väliseen Kolol-jokeen rakennettiin siltaa.  Algan kylässä on tärkeä tori, jossa me maanviljelijät voimme myydä tuotteitamme. Ennen siltaa meillä oli suuria vaikeuksia joen toiselle puolelle pääsemisessä. Sadekaudella joki on paikoin yli 50 metriä leveä ja kapeammissa paikoissa virtaus taas on liian voimakasta.  Pimeällä ei joen toiselle puolelle ollut asiaa lainkaan, koska joen ylitys oli vaarallista päivälläkin. Kuivanakin kautena monia eläimiä hukkui jokeen.  Nyt kun silta on valmis, voimme ylittää joen turvallisesti läpi vuoden ja mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä.

Darimu-projekti auttoi minua monella tapaa.  Ensinnäkin minua auttoi kovasti se, että sain olla rakentamassa siltatyömaalla. Darimun alueella ei ole montakaan sellaista työpaikkaa, josta saisi palkkaa.

Toinen valtava apu meille viljelijöille on tiestä, joka projektin aikana rakennettiin. Nyt pystymme myymään viljatuotteet suoraan kylään tuleville ostajille kerralla. Ennen meiltä meni koko päivä torimatkaan. Aasilla saimme vain yhden säkin vietyä kerrallaan torille. Tien ansiosta  tuotteita voi kuljettaa autolla. Auto voi tulla hakemaan jopa pihasta viljakuorman, jos myy enemmän kuin yhden säkin kerrallaan.

Kolmas selkeä apu minulle oli koulusta. Darimu-projektissa Algan kylään rakennettiin koulu. Alun pitäen se oli ala-aste, mutta kun siitä tuli niin hyvä ja siinä on riittävästi luokkia, koulu päätettiin laajentaa ylä- asteeksi.

Olin lopettanut koulun kahdeksannen luokan jälkeen kaksi vuotta sitten. Lähin yläaste oli Darimun keskustassa. Koska kävelymatka sinne kestää noin kaksi tuntia  se oli liian kaukana, jotta olisin voinut käydä siellä päivittäin. Sen vuoksi minun olisi pitänyt vuokrata  asunto, joka olisi maksanut 60 birriä kuukaudessa. Siihen minulla ei ollut varaa. Nyt minulla on mahdollisuus jatkaa koulua, sillä uuden tien ansiosta minulla on vain noin tunnin kävelymatka koululle. Koulua on iltapäivällä, joten ehdin tehdä aamulla viljelystyöt.

Tämä on valtavan suuri helpotus. Yritän opiskella niin, että pääsisin läpi kymmenennen luokan kokeen ja sitten minulla olisi mahdollisuus päästä jatko-opintoihin valtion tuella. Yksityiseen kouluun minulla viljelijänä ei ole taloudellista mahdollisuutta.

Kaikkiaan meitä yhdeksäsluokkalaisia kotikylästäni on 50. Olemme suuresti kiitollisia tästä mahdollisuudesta.

Neljäs apu minulle – ja koko perheelleni – oli kaivosta. Siitä saadaan puhdasta vettä koko kylälle.

Toivon, että tie saisi vielä sepelipinnoitteen, se mahdollistaisi ympärivuotisen liikennöinnin. Toivon myös, että koulumme voisi saada sähkön. Nyt montaa asiaa opetetaan vain teoriassa, koska ilman sähköä sitä ei ole mahdollisuutta opetella käytännössä. Yksi on tietokoneen käyttö, jota pitäisi päästä harjoittelemaan. Sähkö mahdollistaisi myös television käytön opetustyössä. Varsinkin englannin kielen opiskelussa siitä olisi suuri apu.

Kiitän teitä, jotka teitte tämän mahdolliseksi. Kiitos, että lähetitte Mister Raimon auttamaan meitä. Toivotan teille Jumalan siunausta.

Algassa 2.12.2015 iltapäivällä kokeiden väliaikana.
Haastattelu: Raimo Tuppurainen
projektityöntekijä

 

Kaikki on nyt muuttunut

”Olen Sennai Kelta, asun Kata Bargon kylässä. Olen hyötynyt Darimu-projektista monella tapaa. Aluksi me naiset, jotka olimme  työttömiä, perustimme osuuskunnan. Saimme apua viljelijäyhdistykseltä ja projektihenkilökunnalta siihen, miten osuuskunta perustetaan. Erittäin suurena apuna oli projektin työntekijä ato Tesemma. Hän vieraili usein kylässämme ja auttoi meitä, niin käytännössä kuin antamalla vinkkejä, miten asioita voidaan hoitaa. Meitä oli 19 naista aluksi, muutama jäi pois ja uusia otettiin mukaan. Olen ollut mukana alusta asti.

Keräsin 40 birriä alkupääomaksi, sain lainaa osuuskunnalta. Osuuskunnan pääomaksi projekti antoi 20 000,- birriä. Tuosta sain 800 birriä lainana. Muutaman naisen kanssa laitoimme rahat yhteen ja ostimme lehmän, jolla oli vasikka, maksoimme 3300 birriä. Pidimme niitä hetken, vasikka ja lehmä lihoivat, sitten myimme ne pois, saimme 5000 birriä. Laitoin säästöön 300 birriä ja maksoin ensimmäisen lainani pois, korkoineen 880 birriä. Otin uuden lainan 1000 birriä, jolla ostin lampaan, aloin kasvattaa sitä. Maksoin siitä 700 birriä. Lopuilla rahoilla ostin kylästämme viljaa, jonka myin Darimun torilla, sain siitä voittoa. Lampaankasvatus tuotti tulosta ja sain monta karitsaa, jotka olen myynyt pois.

Kaikki on nyt muuttunut, asuin aiemmin kaatuvassa majassa. Nyt minulla on oma uusi koti, rakennettu kunnon puusta, peltikatto. Minulla on nyt useampi lammas, kahvipuita talon takana, siisti piha ja kanoja nokkimassa maasta jyviä Kaikki tämä on projektin ansiota. Osuuskunta on edelleen olemassa, se toimii moitteettomasti ja sitä kautta on mahdollisuus saada lainaa. Laitan joka kuukausi 10 birriä osuuskunnan tilille ja aina, kun myyn eläimen laitan sinne enemmän. Näin olen pystynyt hallinnoimaan omaa taloutta. En ymmärtänyt tällaisia asioita aiemmin.

Tulevaisuus näyttää todella hyvältä. Jos vain saan olla terveenä, minulla on paljon hyvää edessä. Jos eläimet pysyvät terveenä, ei minulla ole mitään hätää. Elämä näyttää todella hyvältä.

Olen kiitollinen suomalaisille siitä, mitä olette tehneet minulle ja koko meidän kylälle. Olkaa siunattuja. Osuuskunnan kautta monen elämän laatu on parantunut, lapset voivat käydä koulua. On puhdasta vettä kylässä. Asiat ovat hyvin. Kiitos, kun annoitte tämän mahdollisuuden.

Tällainen projekti on erinomainen, se pani meidät itse miettimään miten voisimme parantaa omaa elämäämme. Pienellä pääomalla saimme elämän hallintaan. Varmaan on monia ihmisiä muualla maassa, jotka tarvitsevat samanlaista apua. Tehkää lisää näitä projekteja. Kiitos vielä kerran.”

Kata Bargossa aamupäivällä 2.12.2015 polttavan kuuman auringon alla.

Haastattelu: Raimo Tuppurainen
projektityöntekijä