Mielenterveyshanke auttaa lapsia ja aikuisia parempaan elämään

Emily, yhteistyöjärjestömme mielenterveystyön johtaja kirjoittaa: “Olemme kiitollisia Jumalalle kaikesta yhteistyötahojen, ystävien ja lähettäjien tuesta, jota olemme saaneet vuonna 2016. Tämä tuki on mahdollistanut merkittäviä ”ensimmäisiä” saavutuksia kuluneena vuonna! Yksi näistä on ensimmäisen mielenterveysartikkelin julkaisu. Artikkeli on nimeltään ”Terrorihyökkäykset, joita ei koskaan ollut. Uskomukset myrkkyhyökkäyksistä historiassa ja äskettäin Heratin koulutyttöjä vastaan (Terror attacks that never were. Poison Gas Attack Myths in History and Recently on Afghan School Girls). Artikkeli löytyy lehdestä ”Skeptic Magazine, volume 21, numero 3 http://www.skeptic.com/magazine/.”

Toinen saavutus oli Yhteisömielenterveyshankkeen evaluointi ja evaluoinnin suorittaman tiimin raportti: “Suosittelemme koko sydämestämme, että tämä hanke jatkaa työtään vahvistamalla yhteisöjä mielenterveystiedolla, joka on ajankohtaista ja tehnyt vaikuttavaa työtä kansallisella tasolla Keski-Aasiassa,” Emily kirjoittaa.

Apua epilepsiaan mielenterveysklinikalta

Osana evaluointia oli suuri etuoikeus haastatella ihmisiä, joilla on jokin mielenterveyden tai neurologian sairaus. 19-vuotias nainen kertoi, että hänellä oli puhjennut epilepsia 7- vuotiaana. Sairaus oli vaikuttanut hänen elämäänsä suuresti. ”Kahdeksan vuotta sitten minun oli lopetettava koulunkäynti epilepsiakohtauksen jälkeen. Olin koulussa yksi parhaimmista oppilaista, mutta koulu jäi kesken sairauden vuoksi.” Nainen löysi apua mielenterveysklinikalta. ”Siitä lähtien, kun aloin käydä klinikalla, elämäni on parantunut ja aloitin ompelijan työn. Sairauteni ei vaikuta elämääni samalla tavoin kuin aikaisemmin ja nyt ymmärrän miten voin elää paremmin tilanteeni kanssa.”

On arvioitu, että 80 prosenttia 50 miljoonasta ihmisestä, jotka maailmanlaajuisesti sairastavat epilepsiaa, asuvat kehitysmaissa. Epilepsian oireet ja taloudelliset seuraukset ovat suuria, se on sai- raus, joka tarvitsee elinikäistä hoitoa ja seurantaa. Keski-Aasiassa monet ihmiset eivät usko, että epilepsia on lääketieteen diagnosoima sairaus ja että siihen on olemassa lääke. Mielenterveystyön myötä opettajat ovat oppineet tunnistamaan epilepsian oireet, ohjaamaan oppilaat klinikalle ja pitämään huolta heistä. Opettajien kurssipalautteen mukaan enenevässä määrin koulussa on pystytty auttamaan lapsia, joilla on epilepsia. Sekä vanhemmat että koulussa opettajat ja oppilaat ovat saaneet tietoa epilepsiasta. “Teemme työtä, että epilepsiaa sairastavat lapset voivat jatkaa koulunkäyntiä ja saavat tarvitsemaansa hoitoa.”

Kansainvälinen avustusjärjestö on sitoutunut mielenterveystyöhön, joka parantaa mielenterveys- ja neurologian sairauksista kärsivien
elämää. Kiitos kaikesta tuesta, joka mahdollistaa tämän työn!

Työtä lasten ja nuorten parissa

Teija-lääkäri järjesti yhdessä Timo-psykologin kanssa lastenpsykiatrian peruskoulutuksen marraskuussa. Koulutus kesti 10 päivää. Kurssilaisia oli yhteensä 16, joista yksi tuli  lastensairaalasta, kuusi aluesairaalasta ja loput olivat omia mielenterveyshankkeen työntekijöitä. Kurssi piti sisällään myös lasten kehitykseen ja kasvatukseen liittyviä aiheita. Kurssilaiset kertoivat, että aikovat käyttää oppimaansa omien lastensa kanssa. Jos uusi oppi tulee käytäntöön kotona, tulee se helpommin myös osaksi työtä!

Teksti: Heratin mielenterveyshankkeen tiimin yhdyshenkilö
Pahoittelemme, että maan turvallisuustilanteen vuoksi nimiä ei voida julkaista.