Ihmiskaupan vastainen työ Lontoossa

IHMISKAUPPA ON…

… tulla petetyksi tai kidnapatuksi, myydyksi, ostetuksi ja hyväksikäytetyksi vastoin tahtoaan

… systeemi, joka perustuu ahneuteen, kontrolliin ja valtaan

… kansainvälinen markkinapaikka, jossa ihmiset ovat tuotteita, ja jokaisella on hintalappu.

IHMISKAUPPA TUOTTAA vuosittain maailmanlaajuisesti kymmeniä miljardeja euroja, ja määrä on edelleen nousussa. Nämä ihmiskauppa-bisnestä pyörittävien ’’ansaitsemat’’, suuret taloudelliset voitot, perustuvat ennen kaikkea siihen, että – toisin kuin yleensä muuhun kaupankäyntiin liittyen – ihmiskaupassa samaa henkilöä voidaan myydä ja hyödyntää yhä uudelleen ja uudelleen, jolloin myyjä voi maksimoida uhriensa kustannuksella saamansa taloudellisen hyödyn.

IHMISKAUPAN MUODOISTA kaikkein merkittävin on seksiorjuus. Tämän lisäksi sen muita muotoja ovat muunmuassa pakkotyö, katuväkivalta, kerjääminen, kotiorjuus, elinkauppa, laittomat adoptiot ja ihmisuhrit. Joskus samakin henkilö voi joutua yhtäaikaisesti kahden eri ihmiskauppa-muodon uhriksi: esim. päivisin pakkotyöhön tehtaaseen ja öisin seksiorjuuteen.

Vuonna 2015 Iso-Britanniassa kirjattiin  2744 mahdollista ihmiskaupan uhria.  Suurin osa oli lähtöisin Romaniasta, Puolasta ja Albaniasta, mutta mukana oli myös paljon Britannian kansalaisia.  Prostituution lisäksi osa uhreista joutui pakkotyöhön tietyömaalle, autojen siivoajiksi, kalastusaluksille ja kotiapulaisiksi.

Viranomaiset ovat äskettäin ilmaisseet huolensa lapsikaupan lisääntymisestä saarivaltiossa, sillä uhrien joukossa on myös satoja alaikäisiä. Lapsiuhrit ovat enimmäkseen brittejä, slovakialaisia ja vietnamilaisia, ja heistä 65 % on tyttöjä. Lapsikaupassa tyttöjä käytetään yleensä seksuaalisesti hyväksi kun taas pojat usein pakotetaan laittomaksi työvoimaksi tai muuhun rikolliseen toimintaan. Vuonna 2013 epäiltyjä ihmiskauppa-tapauksia raportoitiin yli viidennes enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna, ja lapsiuhrienkin määrä kasvoi kymmeneksen. Rikosvirasto korostaa, että vain osa ihmiskauppa -tapauksista tulee tietoisuuteen.

TYÖSSÄMME LONTOON ALUEELLA pyrimme lisäämään ihmisten tietoisuutta ihmiskauppaan liittyen, jotta sen potentiaaliset uhrit voisivat säästyä mahdolliselta hyväksikäytöltä ja kaupan seurauksena jo uhriutuneet pääsisivät vapauteen. Tieto auttaa toimimaan kyseisessä tilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta aiotut rikokset estyisivät ja jo tapahtuneet paljastuisivat.

Rohkaisemme työssämme kohtaamiamme henkilöitä vaikuttamaan käytännössä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin ja/tai uhraamalla varoistaan ihmiskauppaa vastustavaan toimintaan.

Paikallisen vaikutettamistyön tavoitteena on rakentaa yhteisöjä, jotka toimivat niin, että ihmiskauppa tulee mahdottomaksi. Tämä on mahdollista, kun eri yhteisössä ollaan yleisesti tietoisia ihmiskaupan todellisuudesta ja myös valmistautuneita toimimaan sitä vastaan. Tällaisissa yhteisöissä tiedonvälitys kulkee tarvittaessa mutkattomasti ja nopeasti niiden osapuolten välillä, jotka pyrkivät tuomaan ilmi ja ottavat vastaan tietoa mahdollisista rikoksista.

Maailmanlaajuisesti voi vaikuttaa esimerkiksi boikotoimalla sellaisten kauppaketjujen toiminta, joiden tuotteiden valmistuksessa on havaittavissa orjatyövoiman käyttöä.  Haluamme toisin sanoen varmistaa kuluttajina, että tuotteita on eettisesti turvallista hankkia ja käyttää.

Toivomme tätä kautta, että kauppiaat terästäytyisivät tutkimaan eri tuotteidensa tuotantoketjujen kulkua ja tekisivät omalta puoleltaan mielekkäitä ratkaisuja, etteivät he menettäsi asiakkaitaan.

PÄÄASIALLINEN TYÖMME KÄYTÄNNÖN TASOLLA LONTOON ALUEELLA

Erilaisia, aika ajoin toteutuvia tempauksia lukuunottamatta, pääasiallinen ihmiskauppaa vastustava työmme Lontoossa on sekä aiheeseen liittyvien infolehtisten jakamista kaduilla tai joissakin muissa paikoissa ja tilanteissa että myös kanssakäymistä näissä yhteyksissä kohtaamiemme ihmisten kanssa. Osa näistä henkilöistä on siis sittemmin itsekin syttynyt ihmiskauppaa vastustavaan työhön, pyrkien vaikuttamaan siihen omalla työpaikallaan, harrastustensa piirissä, seurakunnissaan, ystäviensä tai opiskelutovereidensa keskuudessa, asuinalueillaan jne. Jotkut ovat myös kutsuneet meitä kertomaan ihmiskauppaa vastustavasta työstämme omissa seurakunnissaan. Toimintamme ohessa tapaamme vähintään kerran kuukaudessa myös muita, ihmiskauppaa vastustavia työntekijöitä. Saamme samalla tilaisuuden vaihtaa keskinäisiä kuulumisiamme ja ennen kaikkea suunnitella mahdollista yhteistyötä tulevien tapahtumien osalta.

Tule mukaan ihmiskaupan vastaiseen tukemalla taloudellisesti tämän sivun kautta.  Näin olet mukana tässä tärkeässä työssä.