Mielenterveystyö Heratissa

Mielenterveysalan koulutuksen ja palveluiden kehittämisprojekti Heratissa, Länsi- Afganistanissa

Toivon Avaimia- Keys&Hope kouluttaa Heratin koulutuskeskuksessa  psykiatrian erikoislääkäreitä  sekä mielenterveyshoitajia.

Hankkeen  poliklinikalla hoidetaan vuosittain tuhansia mielenterveysongelmista kärsiviä  potilaita koko läntisen Afganistanin alueelta. Hankkeessa kehitetään  lasten – ja nuorisopsykiatrian erikoiskoulutusta.  Tämän tuloksena myös mielenterveyongelmista kärsivät lapset ja nuoret voivat tulevaisuudessa saada ammattitasoista hoitoa. Tärkeä osa  hanketta on  koko Länsi-Afganistanin perusterveydenhuollon henkilökunnan kouluttaminen tunnistamaan ja hoitamaan mielenterveysongelmia. Koulutuksesta vastaavat pääosin paikalliset  työntekijät.

Toivon Avaimia – Keys & Hope kerää ja välittää Länsi-Afganistanin mielenterveystyöhön yksityisiltä ja yrityksiltä tulevia lahjoitusvaroja.

Tuen kohteita ovat:

  • paikalliset koulutettavat lääkärit ja hoitajat
  • psykiatrian koulutuksen kehittäminen
  • mielenterveyspotilaiden tutkimus ja hoito
  • potilaiden perheiden tukeminen

Lue ajankohtaisia kuulumisia hankkeistamme.

Tutustu hankkeeseen myös powerpoint-videon kautta:

Afganistan on vuoristoinen sisämaavaltio Keski-Aasiassa. Sen pinta-ala 650 000 km2 ja pääkaupunki on Kabul.  Afganistanin väkiluku on noin 31 miljoonaa. Suurimmat väestöryhmät ovat  pataanit ja tadzikit. Väestöstä  76% asuu maaseudulla.

Afganistan on islamilainen tasvalta ja  99% afgaaneista on muslimeja.

Vuosikymmeniä jatkuneen sisällissodan jäljiltä Afganistanin elintaso on maailman alhaisimpia.   Vuodesta 2001  lähtien Afganistanin talous  on kasvanut sekä  ulkomaisen avun että maatalouden kehittymisen ansiosta.  Äityis- ja lapsikuolleisuus ovat  vähentyneet ja eliniän odote  noussut.

Anna nyt lahjoituksesi Heratin mielenterveystyölle! Potilaat tarvitsevat tukeasi!

LAHJOITUSTIEDOT:

Pankkiyhteydet ja tilinumerot sivun alalaidassa.

VIITE: 6200 78519

Vastaanottaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry