Limu alueen hanke on saatu päätökseen

Etiopian Jimma Zone Limun alueella hanke: Maaseutuväestön elinkeinojen monipuolistamis- ja kehittämisprojekti on saatu päätökseen. Hankkeen vaiheet olivat moninaiset, mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Tavoitteet saavutettiin lopultakin, jopa yli odotusten.
Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2008-2010. Toinen vaihe anottiin ja saatiin vuonna 2009-2011. Ulkoasiainministeriö velvoitti tekemään uuden poistumissuunnitelman, mikä on nyt saatu valmiiksi.
Kiitos kaikille mukana olleille työntekijöille ja erityisesti hanketta tavalla tai toisella tukeneet.Kastelujärjestelmät saatiin tehokkaaseen käyttöön ja viljelyalaa kasvatettua merkittävästi.