Meneillään olevat hankkeet

Mielenterveysalan koulutuksen ja palveluiden kehittämisprojekti, Herat,  Afganistan

Mielenterveyden koulutuksen ja palveluiden kehittämisprojektissa koulutetaan psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa. Myös perusterveydenhuollon henkilökuntaa koulutetaan tunnistamaan ja hoitamaan mielenterveysongelmia. Hankkeen poliklinikalla hoidetaan vuosittain tuhansia mielenterveysongelmista kärsiviä potilaita koko läntisen Afganistanin alueelta.

Katso powerpoint-video Heratin mielenterveystyöstä:

Ihmiskaupan vastainen työ

Teemme Isossa-Britanniassa Lontoon alueella ennaltaehkäisevää ja varustavaa vaikuttamistyötä ihmiskaupan eri ilmenemismuodoista. Annamme tietoa ihmiskaupan vaaroista riskiryhmille, jotta mahdollisimman moni voisi välttyä joutumasta hyväksikäytön uhriksi. Tietoisuuden lisääminen yhteiskunnassa auttaa kansalaisia myös tunnistamaan ja toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta ihmiskaupan uhriksi joutuneeet pääsevät vapaaksi orjuudesta.

Vaikuttamistyöllä pyritään lisäämään kuluttajien tietoisuutta, jotta he hankkisivat ja käyttäisivät vain eettisesti turvallisia tuotteita.   Tavoitteena on vaikuttaa maailmanlaajuisesti niin, että kauppaketjut luopuvat tuotantoketjuissaan orjatyövoiman käytöstä.

Nuttuprojekti

Suomalaisten kutoma ja lähettämä vauvan nuttu annetaan sairaalasta kotiuduttaessa lapselle ja tämän on todettu rohkaisevan etiopialaisia äitejä lähtemään turvallisempaan synnytykseen.

Voit lähettää neulomasi nutut osoitteeseen Hanna Saarenpää, Apilapolku 1, 63610 Tuuri puh 040-7692077. Tuurista ne toimitetaan eteenpäin Etiopiaan.

 

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna