Kehitysyhteistyöhanke Etiopian Limussa hyväksyttiin päättyneeksi

Suomen Ulkoasianministeriö ilmoitti viime viikolla, että kehitysyhteistyöprojekti Etiopian Limussa on hyväksytty päättyneeksi. Limun maaseutuväestön elinkeinojen monipuolistamis- ja kehittämisprojektin rahoittajina ovat olleet Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Ulkoministeriö ja se on toteutettu yhdessä Mekane Yesus -kirkon Illubabor Bethel Synodin kehitysosaston kanssa.

DSC_0062Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2008–2010 ja toinen vaihe 2009–2011. Syksyllä 2012 sovittiin, että projektia jatketaan erityisesti peltojen kastelun osalta. Ulkoministeriö velvoitti tekemään uuden poistumissuunnitelman, joka saatiin valmiiksi lokakuussa 2014.

Limun projekti kohtasi useita vastoinkäymisiä. Alkuvaiheessa viranomaisia ja maanviljelijöitä oli vaikea saada sitoutumaan tavoitteisiin. Henkilökunnan vaihtuminen niin Ulkoministeriössä, Kansanlähetyksessä kuin synodin kehitysosastollakin viivästyttivät projektin läpivientiä. Lopulta hankkeelle asetetut tavoitteet onnistuttiin projektin vuosiraportin mukaan saavuttamaan hyvin. DSC_0116

Hankkeessa onnistuttiin lisäämään kastelujärjestelmän avulla viljelyalaa 576 hehtaariin, kun se oli vuonna 2010 noin 30 hehtaaria. Saavutettu tavoite ylitti reilusti suunnitelmat, sillä tavoiteala oli 330 hehtaaria.

Lisäksi projektissa sai yhdeksänkymmentä naista koulutusta mehiläisten hoidossa ja hunajantuotannossa, ammattikoulu sai öljynpuristimen risiiniöljyn tuotannon opetuskäyttöön ja paikalliset viljelijät saivat koulutusta pumppujen huoltamiseen. Kiitos

 

MATTI KORHONEN