In Memoriam

Torstaina 24.7.2014 saimme järkyttäviä uutisia Heratista. Avustustyöntekijät Kaija Martin ja Seija Järvenpää ammuttiin keskellä arkipäivää.

Afganistanin länsiosassa Heratissa on pääosin suomalaisin varoin perustettu mielenterveysklinikka. Klinikan vaikutukset ulottuvat eri puolille Afganistania. Se on myös koulutuskeskus, jossa koulututetaan paikallisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia mielenterveysasioissa. Kouluttajavastuussa on alusta lähtien ollut Kansanlähetyksen työntekijöitä.

Kyläyhteisöjen kehittämisprojektin henkilökuntaa Kaija oli mukana kylien kehittämisprojektissa, jossa useat Heratin ympäristön kylät saivat uusia elämisen edellytyksiä. Tässä UM:n tukemassa hankkeessa rakennettiin mm. mallikäymälöitä ja -keittiöitä, tuettiin naisten lukutaitoprojekteja jne.

Hankkeessa mukana ollut paikallinen työntekijä kertoi ulkopuolisen tarkastuksen yhteydessä, että tämän hankkeen vaikutukset ulottuvat hamaan ikuisuuteen.

Hankkeen suunnittelussa olivat mukana kylissä asuvat tavalliset ihmiset uskonnollisista johtajista perheen äiteihin. He kertoivat tarpeistaan ja toiveistaan arkipäiväisen elämän helpottamiseksi. Hankkeen tuloksista saadaan nauttia vielä tänäkin päivänä. Hanke oli erittäin onnistunut.

Mielenterveysklinikka

Kevään 2014 hakukierroksella laitoimme Ulkoministeriölle hakemuksen mielenterveystyön yhteyteen kaavaillun sosiaalityön hankkeesta. Seija ja hänen paikalliset työtoverinsa näkivät paljon vaivaa hankkeen suunnittelussa.

Sosiaalityötä ei maassa ole tähän mennessä juurikaan tehty, siksi monet odottivat tältä uudelta avaukselta paljon. Hankkeen tarkoituksen oli näyttää, mitä sosiaalityö on parhaimmillaan ja miten se voi tukea mielenterveyden ongelmista kärsiviä ja heidän omaisiaan.

Nyt hanke ja Kansanlähetyksen työ on keskeytynyt Heratissa.

Muistamme lämmöllä kokeneita työntekijöitämme Kaijaa ja Seijaa.