Apua nuorten ahdistukseen

On arvioitu, että yksi kymmenestä lapsesta kokee ahdistusta koulunkäyntiin liittyen. Afganistanissa lasten kokema kouluahdistus on vielä yleisempää. Siihen on monia syitä, joista vähäisempiä eivät ole maan epävakaa tilanne ja mielenterveyspalvelujen harvinaisuus. Samanlaisia oireita esiintyy myös nuorilla opiskelijoilla.

Syksyllä 2015 Heratin sairaalan vastaanotolle tuli 744 naisopiskelijaa, joilla oli epämääräisiä oireita. Aluksi näytti siltä kuin heillä olisi ollut jokin myrkytys. Lähemmissä tutkimuksissa selvisi, että ei ollutkaan kysymys myrkytyksestä vaan nuoret kärsivät laajasta joukkohysteriasta. Koska yleissairaalan kyky hoitaa mielenterveysongelmia oli erittäin rajallinen, pyysivät he opetusministeriön kautta apua mielenterveyshankkeeltamme.

Yhteisömielenterveysprojekti CMHP (Community Mental Health Project) on jo vuosia rakentanut yhteyksiä viranomaisten, koulujen, opettajien ja opetusminiteriön kanssa. CMHP ja Mielenterveyden Koulutuskeskus ryhtyivät toimeen ja selvittivät tilannetta yhdeksässä koulussa, joissa opiskeli yhteensä 2750 opiskelijaa.  Ilmeni, että oppilaat todella kokivat suurta stressiä ja ahdistusta. Heille ja heidän opettajilleen järjestettiin erityisesti tilanteeseen sopivia kursseja. Tieto vähentää pelkoja ja antaa ihmisille selviytymiskeinoja. Kursseilla opiskeltiin sitä, mitä stressi on, miten ihmiskeho reagoi stressiin ja miten sitä voidaan hoitaa. Melko lyhyessä ajassa nämä koulutukset vähensivät ahdistusta ja hysteriaepidemia päättyi Heratin kouluissa.

Iloitsemme siitä, että projektimme sai palvella yhteisöä ja osoittaa, että on kaiken luottamuksen arvoinen.